திங்கள், ஏப்ரல் 15, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 70, மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்
 

குறிப்பஅறிந்து காலம் கருதி வெறுப்புஇல
வேண்டுப வேட்பச் சொலல். (696)


பொருள்: மன்னனிடம் ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமானால் அவரது உள்ளக் குறிப்பை அறிந்து, காலத்தைக் கருத்திற்கொண்டு, அவருக்கு வெறுப்புத் தராத சொற்களை அவர் விரும்புமாறு சொல்ல வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக