வெள்ளி, நவம்பர் 22, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு

புத்தர் 
  

'நன்றியுணர்வு' உள்ளவன் மகிழ்ச்சியைத் தேடி எங்கும் அலைய மாட்டான். நன்றியுணர்வு மற்றும் மகிழ்ச்சியைத் தவிர இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு உங்களுக்கு வேறெந்தக் காரணங்களும் இருக்கப் போவதில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக