செவ்வாய், நவம்பர் 12, 2013

கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகிறார்

கீதையின் புகழ்

கீதை என்னும் புகலிடத்தில் நான் வீற்றிருக்கிறேன்.எனக்கு உத்தமமான இருப்பிடம் கீதை. கீதையின் ஞானத்தில் நின்றுகொண்டு நான் மூவுலகங்களையும் காத்து அருளுகிறேன்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக