திங்கள், நவம்பர் 18, 2013

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து
உங்களைத் துன்புறுத்துவோருக்காக இறைவனிடம் வேண்டுங்கள். தீமை செய்பவரை எதிர்க்க வேண்டாம். உங்கள் விண்ணகத்தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக