செவ்வாய், நவம்பர் 12, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார் 
இன்சொல் இழுக்குத் தரும். (911)
 
பொருள்: ஒருவனை அன்பு பற்றி விரும்பாமல் பொருள் பற்றி விரும்பும் மகளிர் பேசுகின்ற இனிய சொல் அவனுக்குத் துன்பத்தைத் தரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக