ஞாயிறு, நவம்பர் 24, 2013

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து

மக்கள் பார்க்க வேண்டுமென்று அவர்கள் முன் உங்கள் அறச்செயல்களைச் செய்யாதீர்கள். நீங்கள் தர்மம் செய்யும் போது உங்களைப் பற்றித் தம்பட்டம் அடிக்காதீர்கள். நீங்கள் தர்மம் செய்யும் போது உங்கள் வலக்கை செய்வது இடது கைக்குத் தெரியாதிருக்கட்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக