புதன், நவம்பர் 13, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

பயன்தூக்கிப் பண்புஉரைக்கும் பண்புஇல் மகளிர் 
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல். (912)
 
பொருள்: கிடைக்கக்கூடிய பயனை அளந்து பார்த்து அதற்கு ஏற்றவாறு இனிய சொல் கூறுகின்ற பண்பில்லாத பொது மகளிரின் நடத்தையை ஆராய்ந்து விட்டு விடுக.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக