சனி, நவம்பர் 16, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின் 
மாண்ட அறிவி ன்அவர். (915) 
 
பொருள்: இயற்கையான மதி நலத்தையுடையார் பொருள் தருவார்க்கெல்லாம் ஆசை காட்டும் பொது மகளிரின் இழிவான தொடர்பை விரும்ப மாட்டார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக