வெள்ளி, நவம்பர் 08, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 91 பெண்வழிச் சேறல்
பெண்ஏவல் செய்துஒழுகும் ஆண்மையின் நாணுடைப்
பெண்ணே பெருமை உடைத்து. (907)

பொருள்: இல்லாளது ஏவல் தொழிலைச் செய்து நடக்கின்றவனது ஆண்மையைவிட நாணத்தைத் தன் இயல்பாக உடையவளின் பெண்மையே மேலானது.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக