வியாழன், நவம்பர் 21, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு. (920)
 
பொருள்: பரத்தை(விலை மகள்) மனத்தையுடைய மகளிரும், கள்ளும், சூதும் ஆகிய மூன்றும் திருமகளால் நீக்கப்பட்டவரின் உறவாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக