செவ்வாய், நவம்பர் 05, 2013

இன்றைய பொன்மொழி

மூத்தோர் சொல்

முதலில் நாம் ஒன்றைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இறைவனால் கொடுக்கப் பட்டதை மனிதனால் தடுக்க முடியாது. இறைவனால் தடுக்கப்பட்டதை மனிதனால் கொடுக்க முடியாது. ஆகவே எல்லாம் இறைவன் செயல். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக