வெள்ளி, நவம்பர் 15, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

பொருட்பொருளார் புன்னலம் தோயார் அருள்பொருள் 
ஆயும் அறிவி ன்அவர். (914)
 
பொருள்: பொருள் ஒன்றையே பொருளாகக் கொண்ட(எண்ணமாகக் கொண்ட) பொது மகளிரின் இழிந்த இன்பத்தை அறிவினையுடையார் பொருந்தமாட்டார்(விரும்ப மாட்டார்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக