ஞாயிறு, நவம்பர் 17, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

தம்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப் 
புன்நலம் பாரிப்பார் தோள். (916)
 
பொருள்: ஆடல், பாடல், அழகு என்பனவற்றால் தம் நலத்தை(இழிவான இன்பத்தை) விற்கும் பொது மகளிர்(விலை மகளிர்) தோள்களை உயர்ந்தோர் தீண்ட மாட்டார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக