வெள்ளி, நவம்பர் 22, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்அதிகாரம் 93 கள் உண்ணாமை


உட்கப் படாஅர் ஒளிஇழப்பர் எஞ்ஞான்றும்
கள்காதல் கொண்டுஒழுகு வார். (921)

பொருள்: கள்ளின் மேல்(மதுவின்மீது) விருப்பம் கொண்டு நடப்பவர்களைக் கண்டு எக்காலத்திலும் பகைவர்கள் அஞ்சமாட்டார்கள். மது அருந்துபவர்கள் தமக்குள்ள புகழையும் இழந்து விடுவார்கள். இவர்களைப் பகைவர்கள் எளிதாக வெல்வர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக