புதன், நவம்பர் 20, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

வரைவுஇலா மாண்இழையார் மென்தோள் புரைஇலாப் 
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு. (919)
 
பொருள்: விலை(பணம்) கொடுக்கின்ற எவரோடும் உடலுறவு கொள்ளும் கட்டுப்பாடில்லாத, அழகிய நகைகள் அணிந்த பொது மகளிரது மெல்லிய தோள்கள் அறிவற்ற கீழ்மக்கள் வீழ்ந்து கிடக்கின்ற நரகமாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக