சனி, நவம்பர் 09, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 91 பெண்வழிச் சேறல்


நட்டார் குறைமுடியார் நன்றுஆற்றார் நல்நுதலாள்
பெட்டாங்கு ஒழுகு பவர். (906)

பொருள்: தம் மனையாள் வேண்டியவாறு நடப்பவர்கள் தம் நண்பர்களின் குறைகளைத் தீர்க்க மாட்டார்கள்; தான தர்மங்களையும் செய்ய மாட்டார்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக