செவ்வாய், நவம்பர் 19, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்குஎன்ப 
மாய மகளிர் முயக்கு. (918)

பொருள்: வஞ்சம் நிறைந்த பொது மகளிரின்(விலை மகளிரின்) சேர்க்கை, ஆராய்ந்து அறியும் அறிவு இல்லாதவர்க்கு 'மோகினி என்ற பேயிடம் மயங்குவதற்கு ஒப்பானது' என்று கூறுவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக