திங்கள், நவம்பர் 04, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 91 பெண்வழிச் சேறல்


இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்புஇன்மை எஞ்ஞான்றும்
நல்லாருள் நாணுத் தரும். (903)

பொருள்: மனைவியிடத்தில் தாழ்ந்து நடக்கும் இழிந்த தன்மை, நல்லோரிடை செல்லும் காலம் தவிர்ந்த மற்றைய காலம் முழுதும் நாணத்தையே தரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக