சனி, நவம்பர் 17, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு

வால்டர் டேவிஸ் 
  

ஆணை அடக்கிப் பண்படுத்தவே ஆண்டவன் பெண் பிறவியைப் படைத்திருக்கிறான்.

1 கருத்து:

கருத்துரையிடுக