திங்கள், செப்டம்பர் 23, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்

அழுவதற்கு உனக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருந்தாலும் சிரிப்பதற்கு இலட்சம் காரணங்கள் இருக்கின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக