வெள்ளி, செப்டம்பர் 13, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 86 இகல்


இகல்என்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகல்என்னும்
பண்புஇன்மை பாரிக்கும் நோய். (851)

பொருள்: எல்லா உயிர்களுக்கும் மற்ற உயிர்களோடு பொருந்தாமல் வேறு படுதலாகிய தீய பண்பை வளர்க்கும் நோயை, மாறுபாடு என்று சொல்வர் அறிஞர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக