புதன், செப்டம்பர் 18, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 86 இகல்


இகலினும் மிகல்இனிது என்பவன்  வாழ்க்கை
தவலும் கெடலும் நணித்து. (856)

பொருள்: இகல் கொள்வதால் வெல்லுதல் இனியது என்று கருதுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை தவறிப் போதலும் அழிதலும் விரைவில் உள்ளன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக