வெள்ளி, செப்டம்பர் 27, 2013

இன்றைய பொன்மொழி

மூத்தோர் சொல்
நம்பிக்கையைக் கைவிடாது வாழ்பவனுக்கே அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது. நம்பிக்கையைக் கைவிடாதிருப்பதே அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதாரம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக