ஞாயிறு, செப்டம்பர் 22, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 86 இகல்


இகலான்ஆம் இன்னாத எல்லாம்; நகலான்ஆம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு. (860)

பொருள்: ஒருவனுக்கு மாறுபாடு காரணமாய் துன்பங்கள் உண்டாகும்; நட்பினால் நல்ல நீதி என்னும் பெருஞ்செல்வம் ஏற்படும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக