ஞாயிறு, செப்டம்பர் 08, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்

உழைப்பும், முயற்சியும் இல்லாதவன் அடுத்தவர்களுக்கு உதவ நினைப்பது வீரமில்லாத பேடி ஒருவன் கையில் வாள் எடுத்து ஆண்மையைக் காட்டுவது போன்றது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக