வியாழன், செப்டம்பர் 26, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு

புத்தர்

எழுந்திருங்கள்! விழித்திருங்கள்! நீங்களும்
விழித்திருங்கள், மற்றவர்களையும் விழிக்கச் செய்யுங்கள்.
உங்களுடைய இந்த உலக வாழ்க்கை முடிவடைவதற்கு முன்னால்
மனிதப் பிறவியினால் பெறுவதற்கரிய பெரிய நன்மையை அடையுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக