வெள்ளி, செப்டம்பர் 20, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 86 இகல்


இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம்; அதனை 
மிகல்ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு. (858)

பொருள்: வேற்றுமைக்குப் பணிந்து போதல் ஆக்கம் தரும். அதனை எதிர்த்து வெல்லக் கருதினால் கேடு வரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக