ஞாயிறு, செப்டம்பர் 15, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 86 இகல்

இகல்என்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவல்இல்லாத் 
தாவில் விளக்கம் தரும். (853)
பொருள்: ஒருவன் இகல்(பகை) என்னும் துன்ப நோயை நீக்கிவிட்டால் அது அவனுக்கு அழிவில்லாத புகழைக் கொடுக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக