ஞாயிறு, செப்டம்பர் 15, 2013

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து 
 
கட்டளைகளில் மிகச் சிறியது ஒன்றையேனும் மீறி அவ்வாறே மக்களுக்கு கற்பிக்கிறவர் விண்ணரசில் மிகச் சிறியவர் எனக் கருதப்படுவர்.
கட்டளைகளைக் கடைபிடித்துக் கற்பிக்கிறவரோ விண்ணரசில் பெரியவர் எனக் கருதப்படுவர்.
மறைநூல் அறிஞர், பரிசேயர்(சமயத் தூதுவர்கள்) ஆகியோரின் நெறியை விட உங்கள் நெறி சிறந்திருக்கட்டும். இல்லையெனில் நீங்கள் விண்ணரசுக்குள் புக முடியாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக