திங்கள், செப்டம்பர் 16, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 86 இகல்


இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகல்என்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின். (854)

பொருள்: இகல் என்று சொல்லப்படும் கொடிய துன்பம் இல்லையானால் அதுவே ஒருவனுக்குச் சிறந்த இன்பத்தைத் தரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக