சனி, செப்டம்பர் 14, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 86இகல்


பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி 
இன்னாசெய் யாமை தலை. (852)

பொருள்: தம்மோடு பொருந்தாமையைக் கருதி ஒருவன் வெறுப்பவற்றை செய்த போதிலும் அவனோடு மாறுபடுதலைக் குறித்து அவனுக்குத் துன்பம் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக