செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 14, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு

ஜெரமி பென்ட்ஹாம்

நியாயத்தின் பொருட்டு வெளிப்படையாக எவருடனும் விவாதிப்பது சிறந்ததுதான்; ஆனால் அதைவிடவும் சிறப்பு யாதெனில் அடுத்தவர் மனம் புண்படாதபடி விவாதத்தில் பண்பைக் கடைப்பிடித்தல்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக