வியாழன், ஆகஸ்ட் 16, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு

விலாடிமிர் பெரிக் வால்ட்டேர்

அன்பில் வியாபாரத்திற்கு இடமில்லை.
வியாபாரத்தில் அன்பிற்கு இடமில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக