வியாழன், ஜூலை 26, 2012

குறள் காட்டும் பாதை


இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 43 அறிவுஉடைமை


அறிவுஉடையார் எல்லாம் உடையார்; அறிவுஇலார்
என்உடைய ரேனும் இலர். (430)

பொருள்: அறிவுடையவர்கள் எல்லாம் உடையவராவர். அறிவில்லாதவர்கள் மற்ற எல்லாப் பொருள்களும் உடையவராயினும் ஒன்றும் இல்லாதவரே.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக