திங்கள், ஜூலை 23, 2012

குறள் காட்டும் பாதைஇன்றைய குறள்
அதிகாரம் 43 அறிவுஉடைமை


அறிவுஉடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
அஃதுஅறி கல்லா தவர். (427)

பொருள்: பின்னால் வருவதனை முன்னர் அறியும் ஆற்றல் உடையவரே அறிவுடையவராவர். அதனை அறியும் ஆற்றல் இல்லாதவர் அறிவில்லாதவரேயாவர். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக