புதன், ஜூலை 25, 2012

ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியம் கூடும்


ஐஸ்கிரீம் என்றால் பிடிக்காத ஆட்களே இல்லை இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் பிடிக்கும் என்று அதிகமாக சாப்பிட்டால் உடல் எடை தான் அதிகரிக்கு ம். ஆகவே கட்டுப் பாட்டோடு அதை சாப்பி ட வேண்டும். சில தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அதிகமாக ஐஸ்கிரீம் சாப்பி ட விடமாட்டார்கள். இதற்கு காரணம், ஐஸ் கிரீம் சாப்பிட்டால் பல் சொத்தையாகிவிடு ம் அல்லது சளி பிடிக்கும் என்பதால். நல்ல து தான், ஆனால் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டால் பல நன்மைகளும் இரு க்கிறது. அது என்னென்னவென்று பார்க்கலாமா!!!

1. ஐஸ்கிரீமில் கால்சியம் அதிகமாக இரு க்கிறது. எப்படியென்றால் ஐஸ்கிரீமை பால் கொண்டு செய்வதால் தான். இதை சாப்பிடுவதால் எலும்புகள் வலுவடைவ தோடு, உடலுக்கு சக்தியையும் தருகிறது.
2. ஐஸ்கிரீமில் கால்சியம் அதிகம் நிறைந் திருப்பதால் அது பற்களை பாதுகாப்பதுட ன், ஈறுகளும் நன்கு வலுவடைகிறது.
3. சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் உடலுக்கு மிகவும் சிறந்தது. பொதுவாக சாக்லேட் சாப்பிட்டா ல் இதயத்திற்கு நல்லது. அதிலும் சாக்லே ட் ஐஸ் கிரீம் சாப்பிட்டால் இதயத்தில் ஏ தேனும் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாகி விடும்.
4. ஒரு கரண்டி ஐஸ்கிரீமில் மேலும் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக