ஞாயிறு, ஜூலை 22, 2012

குறள் காட்டும் பாதை


இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 43 அறிவுஉடைமை


எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு
அவ்வது உறைவது அறிவு. (426)

பொருள்: உலகில் உள்ள சான்றோர்கள் எவ்வழியில் ஒழுகுகின்றார்களோ, அவ்வழியில் தானும ஒத்து நடப்பதே அறிவுடைமையாகும்.
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக