சனி, டிசம்பர் 24, 2011

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்


ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை 
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின். (225) 

பொருள்: தவம் செய்வோர் பசியைத் தாங்கிக் கொள்ளும் வலிமையுடையவர். அவ்வலிமையானது பசியைத் தம் ஈகைத் திறத்தால் நீக்குவோருடைய வலிமைக்குப் பிற்பட்டதேயாகும். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக