புதன், மே 25, 2011

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

நன்றி மறப்பது நன்று அன்று; நன்று அல்லது 
அன்றே மறப்பது நன்று. (108)

பொருள்:பிறர் செய்த நன்மையை மறப்பது அறமாகாது. அவர் செய்த தீமையை உடனே மறந்து விடுவதே அறமாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக