செவ்வாய், மே 03, 2011

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல். (97) 

பொருள்: பிறர்க்கு நல்ல பயனைத் தந்து, நல்ல பண்பிலிருந்து ஒரு சிறிதும் விலகாத சொற்கள், சொல்பவனுக்கு இன்பமும் தந்து நன்மையையும் பயக்கும்.

1 கருத்து:

Seetha, Germany சொன்னது…

நல்ல குறள்

கருத்துரையிடுக