திங்கள், ஜூலை 22, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 80, நட்பு ஆராய்தல்


உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ; கொள்ளற்க 
அல்லல்கண் ஆற்று அறுப்பார் நட்பு. (798)

பொருள்: சிறுமைக்குரிய எண்ணங்களை நினைத்தல் கூடாது. துன்பம் வரும்போது, விட்டுப் பிரிபவர் நட்பைத் தொடரக் கூடாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக