ஞாயிறு, ஜூலை 21, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 80, நட்பு ஆராய்தல்ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் பேதையார் 
கேண்மை ஒரீஇ விடல். (797)

பொருள்: ஒருவனுக்குச் சிறந்த பேறு என்று கூறப்படுவது அறிவில்லாதாருடைய நட்பினின்றும் விலகி நிற்றலேயாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக