ஞாயிறு, ஜூலை 14, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 79, நட்புஇனையர் இவரெமக்கு; இன்னம்யாம் என்று 
புனையினும் புல்என்னும் நட்பு. (790)

பொருள்: 'இவர் எமக்கு இத்தன்மையர், யாம் இவருக்கு இத்தன்மையுடையேம்' என்று நட்பின் அளவைப் புனைந்துரைத்தாலும் நட்பு மாறிவிடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக