சனி, ஜூலை 27, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்


அதிகாரம் 81 பழைமைபழகிய நட்புஎவன் செய்யும், கெழுதகைமை 
செய்துஆங்கு அமையாக் கடை. (803)

பொருள்: பழகியவர் உரிமை பற்றிச் செய்யும் செயலைத் தாம் செய்தது போலவே கருதி உடன்படாவிட்டால், அவரோடு தாம் பழகிய நட்பு என்ன பயனைத் தரும்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக