புதன், ஜூலை 17, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்


அதிகாரம் 80, நட்பு ஆராய்தல்குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா 
இனனும் அறிந்துயாக்க நட்பு. (793)

பொருள்: ஒருவனுடைய குணத்தையும், குடிப் பிறப்பையும் குற்றத்தையும், குறைவற்ற சுற்றத்தையும் ஆராய்ந்து அவற்றில் நல்லவனாக இருந்தால் அவனோடு நட்புச் செய்ய வேண்டும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக