வெள்ளி, ஜூலை 19, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 80, நட்பு ஆராய்தல்
அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்குஅறிய
வல்லார்நட்பு ஆய்ந்து கொளல். (795)

பொருள்: தாம் உலக வழக்கு அல்லாததைச் செய்யக் கருதினால், அழுமாறு சொல்லி விலக்கியும், இடித்துக் கூறியும் உலக வழக்கறிந்து செய்விக்க வல்லாரை ஆராய்ந்தறிந்து நட்புச் செய்க.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக