திங்கள், டிசம்பர் 28, 2015

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 126 நிறை அழிதல்

நிணம்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ 
புணர்ந்துஊடி நிற்போம் எனல். (1260)  

பொருள்: தீயில் கொழுப்பை இட்டாற் போல உருகும் நெஞ்சை உடையவரான மகளிர்க்கு 'இசைந்து ஊடி நிற்போம்' என்று ஓடும் தன்மை உண்டோ? 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக