செவ்வாய், அக்டோபர் 09, 2012

இன்றைய பொன்மொழி

அரிஸ்டாட்டில் 

ஒரு நாடு நல்ல சட்டங்களால் ஆளப்படுவதைக் காட்டிலும் நல்ல மனிதனால் ஆளப்பெறுவது மேலாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக