வியாழன், மே 31, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு

பியரெ பொய்லெ

ஒரு பொய்யை உண்மையென ஒப்புவிக்க வேண்டுமானால் அதனைப் பல தடவைகள் சொல்வதுடன் தொடர்ந்து பல பொய்கள் சொல்ல நேரிடும். பொய் சொல்லுமுன் ஒரு கணமேனும் சிந்தியுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக