புதன், மே 30, 2012

இன்றைய பொன்மொழி

பிளேட்டோ

மனிதனிடம் வீரமில்லாத ஒழுக்கமோ, ஒழுக்கமில்லாத வீரமோ இருந்தால் அவன் கோழையாகவோ முரடனாகவோ ஆகிவிடுவான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக